BHV administratie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking BHV administratie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het beheer van de administratie van deelnemers aan (herhalings-) BHV-opleiding en oefeningen.
  Wettelijke verplichting
 • De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van AZ

 • Gegevens: a. naw gegevens; b. telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens; c. gegevens betreffende de functie en taak binnen AZ of als opdrachtgever; d. opleidingsgegevens.
 • Verzameldoel: Het beheer van de administratie van deelnemers aan (herhalings-) BHV-opleiding en oefeningen. De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
 • Bewaartermijn: 7 jaar (zie basisselectiedocument)
 • Bron: Betrokkene en deels van AZ en opleidingsinstituut.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Degene, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de bedrijfshulpverlening of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. De gegevens worden verstrekt voor de doeleinden van de verwerkingsactiviteit.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering (FHI)

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2567
Type: Primair