BHV - Voeren registratie BHV'ers

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking BHV - Voeren registratie BHV'ers in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Registreren BHV'ers
  Wettelijke verplichting
 • Registreren van meldingen
  Wettelijke verplichting
 • Lijst niet-zelfredzame medewerkers
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

BHV'er

 • Gegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, diploma's, herhalingen.
 • Verzameldoel: Registreren BHV'ers
 • Bewaartermijn: 10 jaar Basisselectielijst, nummer (C143.(30)) Handeling: Vakminister. Het inrichten van de organisatie ten behoeve van de bedrijfshulpverlening (BHV) Periode: 1945- Product: Opleidingsplannen, organisatie BHV, verstrekkingsbewijzen Waardering: V 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Verplicht voor aanwijzing BHV

Medewerker getroffen door incident

 • Gegevens: Voor en achternaam, afdeling, telefoonnummer, incident, behandeling incident.
 • Verzameldoel: Registreren van meldingen
 • Bewaartermijn: 10 jaar Basisselectielijst, nummer (C143.(27)) Handeling: Vakminister. Het rapporteren over de uitvoering van het beleid inzake bedrijfsbeveiliging en bedrijfszelfbescherming Periode: 1945- Product: Inspectierapporten, correspondentie o.a. inzake betreffende incidenten, ordeverstoring, clean desk inspecties, naleving voorschriften Waardering: V 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Niet-zelfredzame medewerkers

 • Gegevens: Voor- en achternaam, telefoonnummer, leidinggevende, werkzame verdieping, reden van niet-zelfredzaamheid,
 • Verzameldoel: Lijst niet-zelfredzame medewerkers
 • Bewaartermijn: 10 jaar Basisselectielijst, nummer (C143.(27)) Handeling: Vakminister. Het rapporteren over de uitvoering van het beleid inzake bedrijfsbeveiliging en bedrijfszelfbescherming Periode: 1945- Product: Inspectierapporten, correspondentie o.a. inzake betreffende incidenten, ordeverstoring, clean desk inspecties, naleving voorschriften Waardering: V 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • BHV'ers
 • Coördinatoren BHV van CBG, Toeslagen (Belastingdienst) en CFD (Belastingdienst)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND