BRI - Afsluiten van Memoranda of Understandings en convenanten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking BRI - Afsluiten van Memoranda of Understandings en convenanten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het afsluiten van Memoranda of Understandings met andere National Competent Authorities
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Directie CBG

 • Gegevens: Naam directie, functie, handtekening
 • Verzameldoel: Uitvoering overeenkomst
 • Bewaartermijn: Tot minimaal 7 jaar na uitvoering overeenkomst
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan geen overeenkomst mogelijk

Directeur van NCA waarmee een MOU is afgesloten

 • Gegevens: Naam, functie, handtekening directeur aCBG
 • Verzameldoel: Uitvoering van overeenkomst
 • Bewaartermijn: Tot minimaal 7 jaar na uitvoering overeenkomst
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan geen overeenkomst mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Projectmedewerkers HGIS, Medewerkers financiële administratie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND