BRI - Ondersteuning overleggen met externe partijen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking BRI - Ondersteuning overleggen met externe partijen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitsturen vergaderstukken
  Gerechtvaardigd belang voor verwerkingsverantwoordelijke en betrokkenen. Vergaderen met externe partijen gebeurd regelmatig, hiervoor worden de stukken uitgestuurd voor een gedegen voorbereiding. Het is onevenredig inspannend om voor elk persoon een toestemming te vragen, en verder een proportionele verwerking. Daarnaast is het van belang dat ieder zich kan voorbereiden. We kunnen er redelijkerwijs vanuit gaan dat men begrijpt dat gegevens voor dit doeleinde worden verzameld en verwerkt.
 • Communicatie met leden van overleggen voor o.a. het uitsturen van vergaderverzoeken en tijden
  Gerechtvaardigd belang voor verwerkingsverantwoordelijke en betrokkenen. Vergaderen met externe partijen gebeurd regelmatig en met verschillende vertegenwoordigers van partijen. Het is onevenredig inspannend om van elk persoon toestemming te vragen, en verder een proportionele verwerking. Het van belang voor ieder dat de tijd en locatie van de vergadering bekend is. We kunnen er redelijkerwijs vanuit gaan dat men begrijpt dat gegevens voor dit doeleinde worden verzameld en verwerkt.
 • Opstellen en delen van verslagen van overleggen
  Belangrijk om de besproken punten te notuleren en deze te delen met deelnemers ten behoeven van het effectief samenwerken

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties

 • Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Toesturen vergaderstukken, overige communicatie leden
 • Bewaartermijn: Gegevens verwijderd zodra niet meer actueel
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zorgverleners

 • Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Overige communicatie leden, toesturen vergaderstukken
 • Bewaartermijn: Gegevens verwijderd zodra niet meer actueel
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van overheidsinstanties

 • Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Toesturen vergaderstukken, overige communicatie leden
 • Bewaartermijn: Gegevens verwijderd zodra niet meer actueel
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Koepelorganisaties van de farmaceutische industrie

 • Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Toesturen vergaderstukken, overige communicatie leden
 • Bewaartermijn: Gegevens verwijderd zodra niet meer actueel
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Leden van het betreffende overleg
 • medewerkers CBG en Collegeleden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND