Burgerbrieven DGPOL

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Burgerbrieven DGPOL in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Reactie op verzoeken en andere brieven van burgers.
  Wettelijke verplichting
 • Reactie op verzoeken en andere brieven van burgers.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burger die brief of verzoek stuurt.

 • Gegevens: Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer (al dan niet uit de openbare telefoongids opgevraagd). Bijzondere persoonsgegevens: indien mensen zelf bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekken. Idem voor strafrechtelijke gegevens. Alle verwerkte persoonsgegevens hebben betrekking op burgbriefschrijver (ook wel verzoeker).
 • Verzameldoel: Reactie op verzoeken en andere brieven van burgers.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. Er is nog geen selectielijst van JenV, maar volgens het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid moeten burgerbrieven worden vernietigd binnen 5 jaar. De Wet Nationale Ombudsman en art. 5 Grondwet tellen geen specifieke bewaartermijn.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Briefschrijver

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20301
2500EH Den Haag
NEDERLAND