COM - Deelnemersregistratie evenementen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking COM - Deelnemersregistratie evenementen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het registreren van deelnemers aan evenementen die het aCBG organiseert
  Toestemming betrokkene
 • Uitnodiging voor volgende editie evenement.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Deelnemers aan evenementen georganiseerd door aCBG

 • Gegevens: Naam, organisatie, e-mailadres, tel.nr (optioneel), dieetwensen
 • Verzameldoel: Het registreren van deelnemers aan evenementen die het aCBG organiseert
 • Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar nadat het evenement heeft plaatsgevonden.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, organisatie, e-mailadres, tel.nr (optioneel), dieetwensen
 • Verzameldoel: Uitnodiging sturen voor het volgende evenement
 • Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar nadat het evenement heeft plaatsgevonden ( deelnemer kan dit zelf aangeven/kenbaar maken)
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers aCBG die betrokken zijn bij de organisatie van een specifiek evenement

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • GES (beheerder N200)

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND