COM - Interne communicatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking COM - Interne communicatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Ter beschikking stellen zakelijke contactgegevens
  Medewerkers hebben informatie over (werkzaamheden van) collega's nodig om hun werk goed te kunnen uitoefenen, dit is in het belang van een goede bedrijfsvoering van de organisatie.
 • Ter beschikking stellen foto en persoonlijke informatie voor communicatiedoeleinden (optioneel)
  Toestemming betrokkene
 • Ter beschikking stellen van mededelingen, voorstellen, informatie, stukken, evenementen en andere informatieve stukken op het intranet
  Het intranet is een intern communicatief platform. Hierop worden verschillende mededelingen gedaan om CBG-ers op de hoogte te stellen van zaken. Het CBG hecht er een belang bij dat de 'content owners' zichtbaar zijn na het delen van een bericht. Hiermee creëert het CBG een vorm van transparantie binnen de organisatie. Stukken worden altijd door content owners aangeleverd, waarmee ook een bepaalde mate van toestemming wordt bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers

 • Gegevens: Naam, zakelijke contactgegevens
 • Verzameldoel: Ter beschikking stellen van mededelingen, voorstellen, informatie, stukken, evenementen en andere informatieve stukken op het intranet
 • Bewaartermijn: Blijft gepubliceerd op het intranet om op later tijdstip publicaties terug te vinden.
 • Bron: Soms wordt de informatie via content eigenaren aangeleverd
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Foto en Privégegevens (hobby's, sporten, etc.) indien optioneel ingevuld op de kenniskaart op intranet door medewerker
 • Verzameldoel: Ter beschikking stellen foto en persoonlijke informatie voor communicatiedoeleinden (optioneel)
 • Bewaartermijn: Verwijderd binnen 3 maanden na beëindigen contract.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Informatie kenniskaart; naam, telefoonnummer, email
 • Verzameldoel: Informatievoorziening aan medewerkers ter beschikking stelling zakelijke contactgegevens via interne kenniskaart
 • Bewaartermijn: Verwijderd binnen 3 maanden na beëindigen contract.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND