COM - reserveren van DCP timeslots via CBG-website

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking COM - reserveren van DCP timeslots via CBG-website in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Capaciteitsplanning voor het afhandelen van aanvragen voor handelsvergunningen in het kader van de decentrale procedure
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Zakelijke contactgegevens van aanvragers van handelsvergunningen

 • Gegevens: Voor en achternaam Emailadres, Application form met: Naam bedrijf Vestigingsgegevens Tel.nummer Emailadres Handtekening
 • Verzameldoel: Capaciteitsplanning voor het afhandelen van aanvragen voor handelsvergunning in het kader va de decentrale procedure
 • Bewaartermijn: Maximaal 3 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders geen communicatie mogelijk met aanvragers over de planning

Afdelingshoofden Farmacotherapeutische groepen

 • Gegevens: Naam Functie
 • Verzameldoel: Capaciteitsplanning voor het afhandelen van aanvragen voor handelsverg.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Maximaal 3 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders geen communicatie met de aanvrager mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Afdelingshoofden Farmacotherapeutische Groep
 • Entopic

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND