Contactformulier demowebsite PRO

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Contactformulier demowebsite PRO in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

E-mailadres wordt gebruikt om gestelde vragen te kunnen beantwoorden.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bezoekers van de demowebsite, veelal gebruikers van Platform Rijksoverheid Online (PRO)

  • Gegevens: Voor communicatie benodigde gegevens (e-mailadres)
  • Verzameldoel: E-mailadres wordt gebruikt om gestelde vragen te kunnen beantwoorden.
  • Bewaartermijn: Gegevens worden vernietigd na beantwoording vraag.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3900
Type: Primair