Content (informatief) Rijksportaal - doelgroep AZ

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Content (informatief) Rijksportaal - doelgroep AZ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Content plaatsers / Contactpersonen
  Gerechtvaardigd belang. Voor medewerkers is het van belang geïnformeerd te worden over regelingen, praktische zaken (als reservering vergaderzalen); het bieden organisatie-informatie en verslagen (als OR-verslagen). Over deze informatie moeten zijn contact kunnen leggen met de inhoudelijk verantwoordelijke medewerker of afdeling.
 • Plaatsers van reacties
  Gerechtvaardigd belang. Betrekken van medewerkers bij de organisatie. Verbeteren interne communicatie; kennisdelen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van de Rijksoverheid

 • Gegevens: 1. naw gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens
 • Verzameldoel: ten behoeve van contact/communicatie en/of ten behoeve van reacties
 • Bewaartermijn: zolang het artikel gepubliceerd blijft.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kunnen artikelen of reacties niet geplaatst worden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van de Rijksoverheid, die toegang hebben tot Rijksportaal.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (RP)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2905
Type: Primair