Controverses over verduurzaming

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Controverses over verduurzaming in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij controverses over verduurzaming, meer specifiek bij de cases gasloze wijken, windenergie en duurzaam natuurbeheer

 • Gegevens: contactgegevens, functie, organisatie, rol in de casus, hoe ze aankijken tegen relaties tussen betrokkenen, verloop van proces, issue waar het over gaat en gevolgen van de discussie
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
 • Bewaartermijn: contactgegevens worden 6 maanden na het verschijnen van de publicatie vernietigd. audiobestanden van interviews worden verwijderd tien jaar na publicatie conform richtlijnen VSNU transcripten worden bewaard in een beveiligde omgeving voor onbepaalde duur, tbv wetenschappelijk onderzoek
 • Bron: respondent zelf
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

burgers die betrokken zijn bij controverse over verduurzaming, meer bepaald in casus van gasloze wijken, windenergie of duurzaam natuurbeheer

 • Gegevens: contactgegevens, eventueel organisatie en rol in die organisatie, rol in de casus, hoe ze aankijken tegen relaties tussen betrokkenen, verloop van proces, issue waar het over gaat en gevolgen van de discussie.
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
 • Bewaartermijn: contactgegevens worden 6 maanden na het verschijnen van de publicatie vernietigd. audiobestanden worden in beveiligde omgeving bewaard gedurende 10 jaar publicatie conform VSNU richtlijn, en dan vernietigd v.a. 1 juli 2020 transcripten worden in beveiligde omgeving bewaard voor onbepaalde duur voor wetenschappelijk onderzoek
 • Bron: respondent zelf
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • geautoriseerde SCP medewerkers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7327
Type: Primair