Correspondentie WRR

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Correspondentie WRR in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Informeren en voorlichten over activiteiten van de WRR aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden
  Taak van algemeen belang
 • Verwerken en beantwoorden van inkomende post van bedrijven, instellingen en andere overheden
  Wettelijke verplichting
 • De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. De WRR heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
 • Verzameldoel: Verwerken en beantwoorden van inkomende post van bedrijven, instellingen en andere overheden
 • Bewaartermijn: Correspondentie met burgers wordt na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, adres, Woonplaats (NAW-gegevens)
 • Verzameldoel: Informeren en voorlichten over activiteiten van de WRR aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden
 • Bewaartermijn: Correspondentie met burgers wordt na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
 • Bron: Bronnen met openbare gegevens (internet, websites)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Organisaties en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
 • Verzameldoel: Verwerken en beantwoorden van inkomende post van bedrijven, instellingen en andere overheden
 • Bewaartermijn: Correspondentie met bedrijven en instellingen worden na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
 • Verzameldoel: Informeren en voorlichten over activiteiten van de WRR aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden
 • Bewaartermijn: Correspondentie met bedrijven en instellingen worden na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
 • Bron: Gegevens worden verkregen via openbare bronnen (Internet, websites)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Overheden

 • Gegevens: Naam, adres, Woonplaats (NAW-gegevens)
 • Verzameldoel: Informeren en voorlichten over activiteiten van de WRR aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden
 • Bewaartermijn: Correspondentie met overheden wordt na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
 • Bron: - Gegevens worden verkregen via openbare bronnen (Internet, websites) - Rijksportaal (intranet van de Rijksoverheid)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Verzameldoel: Verwerken en beantwoorden van inkomende post van bedrijven, instellingen en andere overheden
 • Bewaartermijn: Correspondentie met overheden wordt na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers WRR

 • Gegevens: a. naw gegevens; b. identificerende gegevens; c. voor communicatie benodigde gegevens; d. functie binnen WRR, autorisatieniveau, gebruiksgegevens en bevoegdheden.
 • Verzameldoel: Intern beheer en bedrijfsbeveiliging
 • Bewaartermijn: 5 jaar (zie basisselectiedocument)
 • Bron: Betrokkene en deels van WRR
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Secretariaat van de WRR
 • Wetenschappelijke stafmedewerkers
 • Voorzitter, raadsleden en secretaris
 • Medewerkers Informatie & Communicatie WRR

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Postadres

Postbus 20004
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2618
Type: Secundair