Datavisualisatie en InfoGraphics tool

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Datavisualisatie en InfoGraphics tool in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

om goed accountbeheer te kunnen voeren
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

contactpersonen

 • Gegevens: naam organisatienaam emailadres
 • Verzameldoel: gebruikers moeten contact kunnen opnemen met contactpersonen om de tool te kunnen gebruiken. om goed accountbeheer te kunnen voeren
 • Bewaartermijn: 7 jaar na afloop overeenkomst
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen toegang tot account Localfocus voor gebruikers.

gebruikers

 • Gegevens: naam organisatienaam emailadres
 • Verzameldoel: gegevens zijn nodig om de tool te kunnen gebruiken en om accountbeheer te kunnen overen
 • Bewaartermijn: 7 jaar na afloop overeenkomst
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen toegang tot Localfocus account.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • gegevens van contactpersonen worden verstrekt via rijksportaal aan rijksambtenaren
 • gegevens van gebruikers worden gebruikt door beheerders

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (BC)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND