Douanemeldingen geneesmiddelen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Douanemeldingen geneesmiddelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Toezicht onderzoek naar aanleiding van illegale import van geneesmiddelen en/of werkzame stoffen door een persoon
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Ontvanger zending

 • Gegevens: Naam, adres
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder, Kamer van Koophandel, Basisregistratie Personen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Overige personen genoemd in aangeleverde documentatie

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen (douane en/of geadresseerde)
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene; Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Openbaar Ministerie / Politie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND