Gegevensbestand praktijkteam Jeugd

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Gegevensbestand praktijkteam Jeugd in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Geven van informatie en beantwoorden van vragen van burgers, die zich tot VWS wenden mbt oa financiering en regelgeving van zorg, gepast zorgaanbod en organisatie van zorg, cliëntondersteuning.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers, vertegenwoordigers van zorgverleners, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren

  • Gegevens: naam en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) - bsn indien nodig voor beantwoording van de vraag van de burger
  • Verzameldoel: Geven van informatie en beantwoorden van vragen van burgers, die zich .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
  • Bewaartermijn: bewaartermijn archiefregels Basis Selectie Documenten
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • VWS DJ, DLZ, DMO, DCo en centrale unit Praktijkteam Jeugd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid (J)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2081
Type: Primair