Groene cohesie 2014

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Groene cohesie 2014 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

stedenbouwkundige manager van een Intratuin-filiaal medewerker van een woningcorporatie bezoekers van het tuincentrum mensen met flinke doch zeer betegelde voortuinen, zowel in een straat waar vrijwel iedereen dat heeft als in een straat waar groene tuinen domineren, beide in een suburbaan middenklassenmilieu. Mensen met een opvallend groene tuin, in suburbaan middenklassemilieu. tuiniers van buurttuinen

  • Gegevens: Stedenbouwkundige – groene waarden Manager Intratuin-filiaal – over klantgroepen en groeneducatie Medewerker woningbouwcorporatie – buurttuinen Bezoekers tuincentrum – tuintest, als tuinconsument Mensen met betegelde voortuin – over keuze voor betegelde tuin, reacties buren Mensen met groene tuin – over keuze voor groene tuin, reacties buren Tuiniers over vrije tijdsbesteding
  • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
  • Bewaartermijn: Contactgegevens, audio- en videogegevens zijn verwijderd. Transcripten interviews worden bewaard ivm replicatie en reproduceerbaarheid resultaten (VSNU-gedragscode)
  • Bron: eigen netwerk, gezocht op internet, bezoekers plantenmarkt
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • SCP-onderzoekers op het terrein van tuinen en buurten

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3453
Type: Primair