Handhavingsverzoeken op grond van de Algemene wet bestuursrecht

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Handhavingsverzoeken op grond van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Registreren handhavingsverzoek; Beoordelen handhavingsverzoek; Onderzoek doen naar aanleiding van een handhavingsverzoek; Besluiten om wel / niet tot handhaving over te gaan
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een handhavingsverzoek

 • Gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, andere persoonsgegevens genoemd in een handhavingsverzoek
 • Verzameldoel: Communicatie met verzoeker en het aanspreekpunt van het onderwerp van het verzoek; Vaststellen van eventueel belang bij het handhavingsbesluit; Doen van onderzoek naar de mogelijke overtreding, al dan niet handhavend optreden
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Personen genoemd in het handhavingsverzoek

 • Gegevens: Naam, andere persoonsgegevens genoemd in een handhavingsverzoek dan wel verwerkt bij handhavingsactiviteiten
 • Verzameldoel: Communicatie met verzoeker en het aanspreekpunt van het onderwerp van het verzoek; Vaststellen van eventueel belang bij het handhavingsbesluit; Doen van onderzoek naar de mogelijke overtreding, al dan niet handhavend optreden
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene; Indiener handhavingsverzoek; Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND