HRM - Toegangsbeheer fysieke toegang

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking HRM - Toegangsbeheer fysieke toegang in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het toekennen van toegangsbevoegdheden bezoekers
  Gezien de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden is het van belang dat het CBG de mogelijkheid heeft tot het toekennen van toegangsbevoegdheden.
 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging
  Gezien de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden is het van belang dat het CBG de mogelijkheid heeft tot toegangscontrole.
 • Het verlenen een IDM Rijkspas t.b.v toegang tot gebouwen of informatiesystemen, alsmede identificatie aan/van medewerkers
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerker

 • Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, functie, afdeling, startdatum, vast of externe, type aanstelling, foto, nationaliteit
 • Verzameldoel: Doel is het verzamelen van de gegevens om de Rijkspas aan te vragen. Maar niet alle gegevens staan ook daadwerkelijk op de Rijkspas.
 • Bewaartermijn: Looptijd van het dienstverband/overeenkomst. Daarna nog 3 maanden bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Als betrokkene de gegevens niet aanlevert is uitgifte en aanvraag van Rijkspas niet mogelijk.
 • Gegevens: Informatie van het paspoort: Naam, achternaam, geboortedatum.
 • Verzameldoel: Uitgifte Rijkspas
 • Bewaartermijn: Looptijd van het dienstverband/overeenkomst. Daarna nog 3 maanden bewaard.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Rijkspas uitgifte niet mogelijk
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Bezoekers van het CBG

 • Gegevens: Naam, organisatie
 • Verzameldoel: Interne controle en bedrijfsbeveiliging Het verlenen een tijdelijke Rijkspas t.b.v toegang tot gebouwen of informatie... lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 3 maanden
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Toegang tot het gebouw niet mogelijk.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers Receptie
 • HRM

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND