IB&P - Behandelen verzoeken op grond van AVG

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking IB&P - Behandelen verzoeken op grond van AVG in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen op grond van de AVG.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail adres, bedrijfsgegevens,
 • Verzameldoel: Coordineren en behandelen van verzoeken. Communiceren met de verzoeker. Verzoek doorsturen naar andere verwerkingsverantwoordelijke buiten het kerndepartement. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Zie doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Gegevens worden 1 jaar bewaard
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Wettelijke verplichting volgens AVG.
 • Gegevens: Identificatiedocument
 • Verzameldoel: Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de recht.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Verwijderd direct na bevestiging identiteit.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Verplichte identificatie om zeker te zijn dat het juiste betrokkene betreft.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Personen die voorkomen in een document dat verstrekt wordt naar aanleiding van een verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Coördineren en behandelen van verzoeken Gedeeltelijke of gehele toewijzing van een verzoek kan een gegevensverwerking betekenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn.
 • Bron: Gegevens kunnen ook door derden zijn aangeleverd.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Centrale coördinator AVG bij Bestuurlijke, Regulatoire en Internationale zaken binnen het CBG.
 • Afdeling communicatie/ HR/ BRI (binnenkomst verzoek)
 • Functionaris Gegevensbescherming VWS (heeft inzicht in het register van behandelde verzoeken (op aanvraag))
 • Behandelaren van verzoeken op grond van AVG binnen het CBG

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND