Indienen tuchtklachten en hoger beroep

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Indienen tuchtklachten en hoger beroep in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Indienen tuchtklachten; Indienen van (hoger) beroep en reageren op hoger beroep. De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening en / of onderbouwing van rechtsvorderingen.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Beroepsbeoefenaren

 • Gegevens: Naam, adres, telefoon, e-mailadres, BIG-registratienummer, andere persoonsgegevens vermeld in het rapport / de tuchtklacht / het beroepsschrift
 • Verzameldoel: Indienen tuchtklachten; Indienen van (hoger) beroep en reageren op hoger beroep; Communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: Betrokkene; Tuchtcolleges; Dossiers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Melders; Vertegenwoordigers van betrokkenen; Zorgaanbieders; Openbaar Ministerie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Andere personen die voorkomen in de op de zaak betrekking hebbende stukken

 • Gegevens: Naam, andere persoonsgegevens (eventueel medische gegevens) vermeld in de op de zaak betrekking hebbende stukken
 • Verzameldoel: Indienen tuchtklachten; Indienen van (hoger) beroep en reageren op hoger beroep; Communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: Betrokkene; Tuchtcolleges; Dossiers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Melders; Vertegenwoordigers van betrokkenen; Zorgaanbieders; Openbaar Ministerie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Patiënten

 • Gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, persoonsgegevens vermeld in de op de zaak betrekking hebbende stukken
 • Verzameldoel: Indienen tuchtklachten; Indienen van (hoger) beroep en reageren op hoger beroep; Communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: 15 jaar
 • Bron: Betrokkene; Tuchtcolleges; Dossiers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Melders; Vertegenwoordigers van betrokkenen; Zorgaanbieders; Openbaar Ministerie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Tuchtcolleges
 • Openbaar Ministerie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND