Inspecties Farmaceutische bedrijven (exclusief Good Clinical Practice (GCP))

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Inspecties Farmaceutische bedrijven (exclusief Good Clinical Practice (GCP)) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Controleren of de richtlijnen van GMP, GDP, PhV, GZH nageleefd worden door de bedrijven / instellingen, met als doel het kunnen vertrouwen op goede geneesmiddelen. Er kan ook een inspectie plaatsvinden naar aanleiding van een melding
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Verantwoordelijke bestuurder(s) en diens contactpersoon van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Voor het uitvoeren van de inspectie; Beoordeling van een bedrijf / instelling; Communicatie met betrokkenen bedrijven/instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Advocaat en andere belangenbehartiger(s) van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Voor het uitvoeren van de inspectie; Beoordelen van een bedrijf / instelling; Communicatie met betrokkenen bedrijven/instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerker(s) van andere betrokken (overheids)instanties waarmee de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samenwerkt

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Voor het uitvoeren van de inspectie; Beoordelen van een bedrijf / instelling; Communicatie met betrokkenen bedrijven/instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe deskundige ingeschakeld door verantwoordelijk bestuurder van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Voor het uitvoeren van de inspectie; Beoordelen van een bedrijf / instelling; Communicatie met betrokkenen bedrijven/instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene; Bedrijf of instelling
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Overige personen genoemd in aangeleverde documentatie

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Voor het uitvoeren van de inspectie; Beoordelen van het bedrijf / de instelling; Communicatie met betrokkenen bedrijven/instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene; Bedrijf of instelling
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)
 • Buitenlandse betrokken overheidsinstanties
 • Farmatec
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Bureau Diergeneesmiddelen (BD)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND