Intake redacteuren e-maildiensten PRO

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Intake redacteuren e-maildiensten PRO in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Redacteuren van nieuwsbrieven en persberichten.

 • Gegevens: 1) naw gegevens [naam, tussenvoegsel, achternaam], 2) voor communicatie benodigde gegevens [e-mailadres, telefoonnummer]
 • Verzameldoel: Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
 • Bewaartermijn: In ieder geval zolang als de redacteur actief gebruiker is van de e-maildiensten voor het opmaken en versturen van nieuwsbrieven en/of persberichten. Na zes maanden inactiviteit van de redacteur, wordt zijn account opgeheven en gegevens verwijderd uit systemen. Voor alle afgewezen toegangsverzoeken geldt dat alle gegevens direct na afwijzing kunnen worden verwijderd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Opdrachtgevers van redacteuren van nieuwsbrieven en persberichten

 • Gegevens: 1) naw gegevens [naam, tussenvoegsel, achternaam], 2) voor communicatie benodigde gegevens [e-mailadres, telefoonnummer], 3) rechtspositionele gegevens [functie]
 • Verzameldoel: Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
 • Bewaartermijn: Na afhandeling (akkoord/niet-akkoord) van een toegangsverzoek van een redacteur, worden de gegevens van de opdrachtgever verwijderd.
 • Bron: De redacteur die toegang vraagt tot het systeem, moet in geval hij zelf niet in dienst is van de rijksoverheid, de gegevens delen van de gene namens wie (opdrachtgever binnen de rijksoverheid) hij het toegangsverzoek doet.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Aanvraaggemachtigden

 • Gegevens: - Voor communicatie benodigde gegevens (e-mailadres, telefoonnummer) - Autorisatie en gebruiksgegevens (wachtwoord)
 • Verzameldoel: Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
 • Bewaartermijn: Gegevens van aanvraaggemachtigden blijven bewaard tot het moment hij wordt vervangen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden
 • Verwerkers (Measuremail + Ordina)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3650
Type: Primair