Intake redacteuren niet-openbare e-maildiensten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Intake redacteuren niet-openbare e-maildiensten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken rechten en toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
  Uitvoering overeenkomst. Betrokkene gaat een overeenkomst aan met AZ voor het afnemen van een dienst: toegang tot een applicatie voor het opmaken en versturen van e-mailberichten.
 • Het verlenen van 1e lijn gebruikersondersteuning aan redacteuren en gebruikersbeheerders
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Redacteuren van e-mailberichten in de vorm van nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen.

 • Gegevens: 1) naw gegevens [naam, tussenvoegsel, achternaam], 2) voor communicatie benodigde gegevens [e-mailadres, telefoonnummer]
 • Verzameldoel: Verlenen van rechten en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
 • Bewaartermijn: In ieder geval zolang als de redacteur actief gebruiker is van de emaildiensten voor het opmaken en versturen van e-mailberichten. Na zes maanden inactiviteit van de redacteur, wordt zijn account opgeheven en gegevens verwijderd uit systemen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gebruikersbeheerders die namens deelnemende organisaties het toegangsbeheer van eigen medewerkers uitvoeren

 • Gegevens: 1) naw gegevens [naam, tussenvoegsel, achternaam], 2) voorcommunicatie benodigde gegevens [e-mailadres, telefoonnummer], 3) rechtspositionele gegevens [functie]
 • Verzameldoel: Verlenen rechten en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten.
 • Bewaartermijn: Gegevens van gebruikersbeheerders worden bewaard zolang de organisatie namens wie het beheer wordt gevoerd, gebruik maakt van de dienstverlening. Zodra een organisatie de dienst verlaat worden alle gegevens van de gebruikersbeheerders verwijderd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Measuremail
 • Ordina

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (AZ)