Inventarisatie-onderzoek 'Schulden'

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Inventarisatie-onderzoek 'Schulden' in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Maatschappij breed onderzoek naar Schulden en Schuldhulpverlening.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Sprekers, studenten en werkveld

  • Gegevens: NAW gegevens Communicatie gegevens Financiële gegevens Foto- en/of Videoportretten
  • Verzameldoel: Maatschappij breed onderzoek naar Schulden en Schuldhulpverlening.
  • Bewaartermijn: Naam (indien in verslaglegging opgenomen): zolang publicaties gebruikt worden. Foto- en Videoportretten (indien in verslaglegging opgenomen): zolang publicaties gebruikt worden. Combinatie NAW- en Financiële gegevens (indien voor betalingen verwerkt): tot 7 jaar na afloop van het onderzoek, o.b.v. de Wet Rijksbelastingen. Gegevens die niet voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt, worden vóór augustus 2019 vernietigd.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Verwerker

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (IUC)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND