Journalistenaccreditatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Journalistenaccreditatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Beheer van journalistenaccreditatie en media-accreditatie in het geval van binnenlandse en buitenlandse (staats)bezoeken leden Koninklijk Huis en minister-president.
  Taak van algemeen belang
 • De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Journalisten en mediavertegenwoordigers

 • Gegevens: naw gegevens, voor communicatie benodigde gegevens en gegevens van accreditatie
 • Verzameldoel: Identificatie, Correspondentie, Bereikbaarheid
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene en deels RVD
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers RVD

 • Gegevens: naw gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens en gegevens betreffende de functie en taak binnen RVD
 • Verzameldoel: Identificatie, Correspondentie, Bereikbaarheid, Intern beheer en bedrijfsbeveiliging
 • Bewaartermijn: 5 jaar (zie basisselectiedocument)
 • Bron: Betrokkene en deels van RVD
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Nederlandse ambassades en Politie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur- Generaal (RVD)

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M317
Type: Secundair