Klachten en vragen van burgers via het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Klachten en vragen van burgers via het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het adviseren en begeleiden van burgers met (klachtgerelateerde) vragen en klachten over de zorg en het ter triage voorleggen van ernstige klachten aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ten behoeve van het incidententoezicht; Het monitoren van tijdige klachtafhandeling door zorgaanbieders / jeugdhulpaanbieders en het monitoren van de voortgang van onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van burgerklachten; Signalering ten behoeve van risicotoezicht
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melders, zijnde een burger

 • Gegevens: Relatie tot patiënt / cliënt, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige (eventueel bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Adviseren en informeren van de burger over (de voortgang van) de vraag of klacht; Communicatie met betrokken instanties en personen; Registreren en voorsorteren op eventuele onderzoeken van de melding in het kader van incidententoezicht; Signalering in het kader van risicotoezicht
 • Bewaartermijn: Vragen en klachten van burgers die niet leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 2 jaar; Vragen en klachten van burgers die wel leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 10 jaar
 • Bron: MBetr
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zorgverlener(s) / Jeugdhulpverlener(s) waarop de vraag of klacht betrekking heeft

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige (eventueel bijzondere) persoonsgegevens, aangeleverd bij een melding
 • Verzameldoel: Adviseren en informeren van de burger over (de voortgang van) de vraag of klacht; Communicatie met betrokken instanties en personen; Registreren en voorsorteren op eventuele onderzoeken van de melding in het kader van incidententoezicht; Signalering in het kader van risicotoezicht
 • Bewaartermijn: Vragen en klachten van burgers die niet leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 2 jaar; Vragen en klachten van burgers die wel leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Patiënt(en) / cliënt(en)

 • Gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, overige (eventueel bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Adviseren en informeren van de burger over (de voortgang van) de vraag of klacht; Communicatie met betrokken instanties en personen; Registreren en voorsorteren op eventuele onderzoeken van de melding in het kader van incidententoezicht; Signalering in het kader van risicotoezicht
 • Bewaartermijn: Vragen en klachten van burgers die niet leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 2 jaar; Vragen en klachten van burgers die wel leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene, melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND