ledenadministratie Juridisch Forum en WJZ Update

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking ledenadministratie Juridisch Forum en WJZ Update in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het Juridisch Forum is bedoeld voor iedere VWS medewerker, die met juridische zaken te maken heeft. Voor juristen en juist ook voor niet-juristen. Het Juridisch Forum heeft tot doel: het juridisch bewustzijn binnen VWS te vergroten, juridische informatie te verspreiden en kennisoverdracht te bevorderen.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Van VWS-medewerkers wordt het e-mailadres opgenomen in de ledenadministratie.

  • Gegevens: e-mailadressen
  • Verzameldoel: Het per e-mail verzenden van uitnodigingen voor de maandelijkse lunchbijeenkomsten van het Juridisch Forum en het per e-mail verspreiden van de nieuwsbrief WJZ Update.
  • Bewaartermijn: De e-mailadressen worden bewaard, totdat men zijn/haar lidmaatschap opzegt of niet meer werkzaam is bij VWS.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Als betrokkene geen e-mailadres aanlevert, ontvangt men geen uitnodiging voor de maandelijkse lunchbijeenkomsten van het Juridisch Forum en ontvangt men de nieuwsbrief WJZ Update niet.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De e-mailadressen worden niet aan anderen verstrekt. Men ontvangt een uitnodiging voor een bijeenkomst van het Juridisch Forum of de WJZ Update via een bcc.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (WJZ)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND