Mediadiensten.

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Mediadiensten. in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Inkoop van betaalde mediaruimte en de daaraan verboden dienstverlening inclusief advisering daarover.
  Wettelijke verplichting
 • Aansturing Inkoop en Facturatie
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Opdrachtgevers van mediaplaatsingen

 • Gegevens: contactgegevens
 • Verzameldoel: correspondentie
 • Bewaartermijn: 7 jaar na afloop overeenkomst
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Personeel in dienst bij klantteam Rijksoverheid van Bewerker (gegevens onder A en B)
 • Overige nadere opdrachtgevers voor Mediaplaatsingen (gegevens onder B)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (MI)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7406
Type: Primair