Mediatheek-Rijksoverheid

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Mediatheek-Rijksoverheid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

accountbeheer: identificatie eigenaren en makers materiaal, communicatie naar gebruikers,
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Leveranciers

 • Gegevens: naw gegevens contactgegevens
 • Verzameldoel: Accountbeheer, rechten op materiaal
 • Bewaartermijn: Blijvend bewaren (zie auteurswet)
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gebruikers binnen de departementen

 • Gegevens: naw gegevens
 • Verzameldoel: accountbeheer
 • Bewaartermijn: De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Zodra deze zich heeft uitgeschreven, worden de persoonsgegevens automatisch vernietigd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Gebruikers van Mediatheek
 • Leveranciers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5846
Type: Primair