Meldingen over voorvallen en bijwerkingen bloed en lichaamsmateriaal

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Meldingen over voorvallen en bijwerkingen bloed en lichaamsmateriaal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Toezicht op bloed en lichaamsmateriaal dat wordt toegepast bij mensen
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder

 • Gegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie melder, overige (algemene) persoonsgegevens die zijn opgenomen in de aanbieding van de melding
 • Verzameldoel: Toezicht op bloed en lichaamsmateriaal dat wordt toegepast bij mensen; contact op kunnen nemen met de melder in het kader van nader onderzoek
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Verstrekkers van gegevens aanleiding van een nader onderzoek waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om heeft verzocht

 • Gegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie melder, overige (algemene) persoonsgegevens verkregen in het kader van nader onderzoek
 • Verzameldoel: Toezicht op bloed en lichaamsmateriaal dat wordt toegepast bij mensen; contact op kunnen nemen met de verstrekker van gegevens in het kader van nader onderzoek
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Sanquin
 • Instellingen (via TRIP)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND