Naleving- en handhavingsverzoeken inzake medische hulpmiddelen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Naleving- en handhavingsverzoeken inzake medische hulpmiddelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersoon van toezichthouders van EU-lidstaten

 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon van fabrikanten

 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Contactpersonen van lidstaten
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon van gemachtigden van fabrikanten

 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Contactpersonen van lidstaten
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon van distributeurs

 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Contactpersonen van lidstaten
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon van andere relevante marktdeelnemers

 • Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Communicatie tussen Europese toezichthouders met het verzoek tot handhaving, informatieverstrekking, dan wel ter kennisgeving van non-conformiteiten; Handhaving
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Contactpersonen van lidstaten
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Toezichthouders EU-lidstaten

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND