Online-community 'Ons Communicatierijk'

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Online-community 'Ons Communicatierijk' in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het primaire doel is kennisdelen, samenwerken, communicatie tussen de leden van de community, evenementenregistratie en e-learning
Uitvoering overeenkomst. contact houden met zijn professioneel netwerk.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Deelnemers aan de community Ons CommunicatieRijk en communitymanagers (organisatie)

 • Gegevens: Persoonsgegevens
 • Verzameldoel: Herkenbaarheid
 • Bewaartermijn: De community heeft als doel om als kennisuitwisseling en leeromgeving te functioneren. Hierdoor zijn de persoonsgegevens gecategoriseerd als gegevens die in een on-line cursusadministratie staan. Persoonsgegevens worden 3 jaar na vertrek uit de community verwijderd. 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan niet worden deelgenomen aan de community
 • Gegevens: Adresseringsgegevens
 • Verzameldoel: Contact tussen organisatie en de deelnemers aan de community
 • Bewaartermijn: De community heeft als doel om als kennisuitwisseling en leeromgeving te functioneren. Hierdoor zijn de persoonsgegevens gecategoriseerd als gegevens die in een on-line cursusadministratie staan. Persoonsgegevens worden 3 jaar na vertrek uit de community verwijderd. 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan is er geen deelname aan de community mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • leden van de community

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (AO)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND