Prikbord Rijksportaal

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Prikbord Rijksportaal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Naam, e-mail en telefoonnummer: Het Prikbord is een 'marktplaats' waar medewerkers van de rijksoverheid vrijwillig eigen advertenties plaatsen. Bij het plaatsen van een advertentie, komen standaard contactgegevens te staan. Het e-mailadres en telefoonnummer dat automatisch geplaatst wordt bij de advertentie, is afkomstig uit de Rijksdirectory (Rijksadresgids).
Gerechtvaardigd belang. Medewerkers van de Rijksoverheid loggen in op Rijksportaal om zo informatie op maat te kunnen zien: dienstverlening, nieuwsberichten. Ook het prikbord, onderdeel van het Rijksportaal, maakt gebruik van deze techniek. Mailadres en telefoonnummer staan om die reden al ingevuld bij het aanmaken van een advertentie.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerker die advertentie plaatst

  • Gegevens: 1. naw gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens
  • Verzameldoel: Het Prikbord is een 'marktplaats'. Hier plaatsen medewerkers van de rijksoverheid vrijwillig eigen advertenties. Bij deze advertentie staan contactgegevens. Het e-mailadres en telefoonnummer wordt automatisch geplaatst bij de advertentie en is afkomstig uit de Rijksdirectory.
  • Bewaartermijn: Maximum van 3 maanden (dan verloopt de advertentie en wordt deze verwijderd). medewerker kan advertentie zelf eerder verwijderen.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt automatisch geplaatst wordt bij de advertentie, is afkomstig uit de Rijksdirectory. Anoniem adverteren of uit naam van iemand anders is niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers van de Rijksoverheid, die toegang hebben tot Rijksportaal

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (RP)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4310
Type: Primair