Registratie Wet afbreking zwangerschap

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registratie Wet afbreking zwangerschap in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Registratie in het kader van de Wet afbreking zwangerschap ten behoeve van het toezicht op de zorginstellingen met een vergunning in het kader van de Wet afbreking zwangerschap
  Wettelijke verplichting
 • Jaarlijkse rapportage van landelijke gegevens
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melders, zijnde contactpersonen voor de registratie

 • Gegevens: Naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Identificeren van de gegevensleverancier voor het uitzenden van de vragenlijst en voor het ontvangen van de ingevulde vragenlijst; Contact opnemen met de gegevensleverancier indien nadere informatie over de verstrekte gegevens nodig is
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aanlevering is verplicht, namelijk: artikel 11 lid 3, 5 en 6 in verbinding met artikel 14a Wafz

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND