Rittenregistratie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Rittenregistratie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Rittenregistratie voor dienstauto’s van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ten behoeve van de verrekening van privékilometers en ten behoeve van het bepalen of de berijder in aanmerking komt voor een dienstauto
In het kader van de bedrijfsvoering

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van IGJ die beschikken over een dienstauto (‘berijders’)

 • Gegevens: Naam, e-mailadres, afdeling, voertuiggegevens, ritgegevens (adres, tijd, datum en soort rit (woon-werk, zakelijk of privé)), gebruikersnaam/wachtwoord, IP-adres
 • Verzameldoel: Naam: koppeling van de registratiemodule aan de persoon (en auto); E-mailadres: meldingen versturen naar de medewerker voor goedkeuring rittenregistratie; Afdeling: koppeling van rittenregistratie medewerker naar afdeling(manager); Voertuiggegevens: koppeling van voertuig aan medewerker; Ritgegevens: registreren verreden kilometers ivm verrekening privékilometers en bepalen recht op gebruik dienstauto; Gebruikersnaam/wachtwoord: toegang tot het ICT-systeem; IP-adres: beveiliging/authenticatie
 • Bewaartermijn: 7 jaar, wettelijke bewaartermijn fiscus
 • Bron: Naam, e-mailadres, afdeling: via de afdeling Financiën, Kwaliteit en Control of de contactpersoon van de afdeling; Voertuiggegevens: via de externe wagenparkbeheerder (Leaseplan); Ritgegevens (adres, tijd, datum en soort rit): door de black box van Fleetlogic gegenereerd, waarbij de medewerker via de black box aangeeft welk soort rit het betreft.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Voorwaarde voor gebruik dienstauto

Leidinggevende berijder

 • Gegevens: Naam
 • Verzameldoel: Om de leidinggevende inzage te verschaffen in de rittenregistratie (m.u.v. privéritten) en voor het accorderen van ritten.
 • Bewaartermijn: 7 jaar, wettelijke bewaartermijn fiscus
 • Bron: Via de afdeling Financiën, Kwaliteit en Control of de contactpersoon van de afdeling
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Voor gebruik dienstauto door medewerker

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2875
Type: Secundair