Secundair: Beheer Parkeerplaatsen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Secundair: Beheer Parkeerplaatsen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Overzicht uitgifte parkeer plaatsen ten behoeve van bezoekers van het SCP
Om het mogelijk te maken dat bezoekers kunnen parkeren bij de parkeerplaatsen van het SCP kunnen bezoekers aangemeld worden in het systeem van facilicom Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zodat er overzicht is wie aangemeld is. Hierdoor kan de capaciteit van alle parkeerplaatsen in de gaten kunnen worden gehouden.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bezoekers van het SCP die gereserveerd hebben of aangemeld zijn voor een parkeerplek.

  • Gegevens: Naam, organisatie, kentekennummer en tijdsduur
  • Verzameldoel: Uitgifte parkeerplaats bezoekers
  • Bewaartermijn: In axxerion moeten de gegevens periodiek worden opgeschoond
  • Bron: Gegevens kunnen door een derde worden doorgegeven
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan er geen parkeerplek voor de bezoeker aangevraagd worden

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers van Facilicom die de reserveringen/aanmeldingen controleren
  • Secretariaat SCP die de bezoekers kunnen aanmelden
  • Medewerkers van het CPB die de bezoekers aanmelden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5164
Type: Secundair