Secundair: bestellen en Inkopen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Secundair: bestellen en Inkopen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Aanvragen van producten en diensten via de HIS
De gegevens die op het aanvraagformulier opgevraagd worden zijn noodzakelijk om de producten en diensten te kunnen leveren.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

SCP medewerkers

 • Gegevens: Naam, tel nr. email en dienstonderdeel
 • Verzameldoel: Om een bestelling of inkoopaanvraag in behandeling te kunnen nemen
 • Bewaartermijn: Zolang de contract loopt (in geval van raamcontracten). Zolang de medewerker in dienst is (in geval van de HIS)
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder de gegevens kan de leverancier het product of dienst niet leveren

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Raamcontractanten
 • Medewerkers financien van het SCP
 • regie-ICT medewerkers SCP
 • Programmaleiders SCP
 • Secretariaatsmedewerkers SCP

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4944
Type: Secundair