Secundair: Foto's medewerkers SCP-website

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Secundair: Foto's medewerkers SCP-website in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Pasfoto's maken voor op de SCP website bij publicaties
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers en tijdelijke stagiaires bij het SCP

  • Gegevens: Pasfoto, naam en werk tel/ email
  • Verzameldoel: Rijksportaal en website SCP en voor de publicaties
  • Bewaartermijn: Zolang de medewerker in dienst is bij het SCP. Bij beëindiging worden de gegevens verwijderd
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers communicatie en secretariaat van het SCP
  • Bezoekers SCP website

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5165
Type: Secundair