Secundair: Registratie leengegevens in bibliotheek catalogus

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Secundair: Registratie leengegevens in bibliotheek catalogus in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De Verwerking heeft als doel de lenersadministratie inzichtelijk en actueel te houden: welke personen zijn geautoriseerd om boeken en artikelen aan te vragen. Daarbij worden leengegevens bewaard om gepersonaliseerde zoekacties uit te kunnen voeren
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers SCP

  • Gegevens: roepnaam, achternaam, mailadres, tel. nummer, IP-adres, gebruikersnaam en wachtwoord
  • Verzameldoel: De Verwerking heeft als doel de lenersadministratie inzichtelijk en actueel te houden: welke personen zijn geautoriseerd om boeken en artikelen aan te vragen
  • Bewaartermijn: De bibliotheek medewerker van de Planbureaus beheert de gegevens in het systeem en kan er op elk moment voor kiezen om de gegevens (per stuk of batchgewijs) te verwijderen. Deze gegevens worden na verwijdering niet meer door de verwerker (OCLC). bewaard in de database
  • Bron: De gegevens worden aangeleverd door de gebruiker zelf en door de medewerker bibliotheek die de account (laat) aanmaken
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers van de bibliotheken van de planbureaus

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

  • Verenigde Staten (IP-herkenning)

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. De waarborgen worden hieronder omschreven.

  • Nothing in the GDPR prevents businesses from storing personal data outside the EU, provided that the processors adhere to the necessary data protection regulations. When personal data is transferred from the EU to OCLC, Inc. in the United States, i

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4872
Type: Secundair