Secundair: Relatiebeheer externe contacten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Secundair: Relatiebeheer externe contacten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Om in contact te kunnen komen met externe contacten (o.a. zakelijke relaties, journalisten, organisaties)
Medewerkers van het SCP moeten in contact kunnen komen met externe relaties om te kunnen communiceren over het werkterrein van het SCP

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan het SCP

 • Gegevens: NAW, email, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Onderhouden van relaties en een manier om te communiceren
 • Bewaartermijn: Gegevens worden periodiek gecontroleerd en zonodig verwijderd
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe contacten bij bedrijven, journalisten, omroepen, instellingen of overheidsorganisaties die een relatie hebben met het SCP

 • Gegevens: NAW, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie
 • Verzameldoel: Onderhouden van relaties en communiceren met omroepen, bedrijven, instellingen, andere (overheids) organisaties
 • Bewaartermijn: Gegevens worden periodiek gecontroleerd en zonodig verwijderd
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van het SCP

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4942
Type: Secundair