Secundair: Versturen uitnodigingen evenementen/seminars SCP

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Secundair: Versturen uitnodigingen evenementen/seminars SCP in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Versturen van uitnodigingen naar contactpersonen van bedrijven, instellingen, andere ministeries en andere onderzoeksbureaus en oud-SCP medewerkers
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Alumni, oud-medewerker SCP en gepensioneerde. Contactpersonen: Bedrijven, instellingen, andere ministeries, andere onderzoeksinstellingen

  • Gegevens: Naam, e-mail, functienaam/bedrijf/organisatie, NAW
  • Verzameldoel: uitnodigen voor bijeenkomsten en seminars waar deze contactpersonen mogelijk geïnteresseerd in zijn
  • Bewaartermijn: De gegevens worden periodiek opgeschoond. Contactpersonen kunnen aangeven uit de uitnodigingenlijst te worden verwijderd
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Secretariaatsmedewerkers SCP

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4946
Type: Secundair