Sociale netwerken van ouders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Sociale netwerken van ouders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

ouders van thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

 • Gegevens: vragen naar achtergrond (werksituatie, opleiding, gezinssituatie) en sociale netwerken alsook steun bij ouderschap en opvoeding.
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
 • Bewaartermijn: contactgegevens worden maximaal 12 maanden bewaard. Ruwe audio-opnamen worden na goedkeuring/controle van transcripties vernietigd (uiterlijk 1 jaar). Transcripten worden bewaard i.v.m. repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files
 • Bron: een deel van de contactgegevens van de geïnterviewden worden gehaald uit KOK'17 (Kijk op Kinderopvang), nl. van ouders met kinderen tot 4 jaar die hebben aangegeven herbenaderd te mogen worden. De ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18gaan worden via een selectiebureau, maar is vooralsnog niet bekend.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • onderzoekers op het terrein van opgroeien en leren

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5068
Type: Primair