Tijdschrijven

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Tijdschrijven in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Planning, sturing en externe verantwoording ten aanzien van de werkzaamheden van IGJ-medewerkers
in het kader van de bedrijfsvoering

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  • Gegevens: Naam, afdeling, functie, e-mailadres, geregistreerde uren op een tijdschrijfpost, geplande uren op een tijdschrijfpost
  • Verzameldoel: Naam: aansturing van medewerker door leidinggevende; Afdeling: koppelen tijdschrijfposten aan de afdeling; E-mailadres: communicatie met gebruiker; Functie: inzicht in tijdsbesteding van diverse functies op eenzelfde tijdschrijfpost; Geregistreerde uren: inzicht in a) tijdsbesteding aan verschillende werkzaamheden, b) overschrijding planning, c) over- of onderbelasting, d) beantwoording vragen over de besteding van (extra) middelen; Geplande uren: sturingsinformatie, planning versus realisatie
  • Bewaartermijn: 2 jaar
  • Bron: Naam, afdeling, functie en e-mailadres: via de medewerkergids op het Rijksportaal of via een contactpersoon van de betreffende afdeling; Geregistreerde uren op een tijdschrijfpost: door de medewerker IGJ zelf; Geplande uren op een tijdschrijfpost: planningsbestand opgesteld door het afdelingshoofd
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Leidinggevende van de IGJ-medewerker

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3070
Type: Secundair