Toekomst van de arbeidsmarkt

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Toekomst van de arbeidsmarkt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Expert-interviews met arbeidsmarktdeskundigen over ideeën over de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het verleden en heden en hun visie op de toekomst van de arbeidsmarkt.

  • Gegevens: Contactgegevens Leeftijd, geslacht, beroep, werkgever, bedrijfssector Vragen over oorzaken ontwikkelingen arbeidsmarkt, gevolgen voor verschillende sociale groepen, gevolgen voor de kwaliteit van werk etc.
  • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Inzicht verkrijgen in de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de laatste 10 jaar en ideeën verzamelen over de toekomstige richting van deze en mogelijk andere ontwikkelingen.
  • Bewaartermijn: Contactgegevens: worden verwijderd na publicatie en verspreiding rapport: geschat zomer 2021. Andere gegevens: geluidsopnamen van de interviews worden gedurende 10 jaar na publicatie beveiligd bewaard (conform VSNU-richtlijn): geschat zomer 2031. Transcripten worden bewaard voor reproduceerbaarheid en toekomstig onderzoek.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • SCP-onderzoekers betrokken bij het onderzoek "toekomst van de arbeidsmarkt"

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7796
Type: Primair