Vastleggen van gesprekken externe evaluatie WRR

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vastleggen van gesprekken externe evaluatie WRR in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Informatie en visie uit gesprekken vastleggen om inzicht te verkrijgen in de huidige werkwijze en behaalde resultaten van de WRR.
  Toestemming betrokkene
 • Verantwoording kunnen afleggen over het proces van de externe evaluatie van de WRR
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Geïnterviewde personen

 • Gegevens: Persoonlijke visie op werkwijze van de WRR
 • Verzameldoel: Informatie en visie uit gesprekken vastleggen om inzicht te verkrijgen in de huidige werkwijze en behaalde resultaten van de WRR.
 • Bewaartermijn: Max. 10 jaar conform Rijksarchiefwet en de richtlijn van de KNAW.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, functie & organisatiegegevens
 • Verzameldoel: Verantwoording kunnen afleggen over het proces van de externe evaluatie van de WRR
 • Bewaartermijn: Eeuwig. De naam van de persoon, functie en organisatienaam worden opgenomen in het uiteindelijke rapport van de externe evaluatiecommissie als 'Gesproken personen'. Zie BSD 053 handeling 192.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Leden van de externe evaluatiecommissie
 • Ambtelijk secretaris van de externe evaluatiecommissie (altijd stafmedewerker van de WRR).
 • Secretariaat van de WRR

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Postadres

Postbus 20004
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2621
Type: Secundair