Vergunningaanvraag voor zwangerschapsafbrekingen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vergunningaanvraag voor zwangerschapsafbrekingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Adviseren van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij een vergunningaanvraag ex Wet afbreking zwangerschap
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bestuurders zorginstellingen

 • Gegevens: Naam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Identificeren van de aanvrager; Advies geven aan de minister over het verstrekken van een vergunning ex Wafz; Contact opnemen met de aanvrager indien nadere informatie over de aanvraag vereist is om adequaat te kunnen adviseren; Uitvoeren inspecties in het kader van de vergunningverlening
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aanlevering is verplicht, namelijk: Artikel 2 Wet afbreking zwangerschap

Zorgverleners en functionarissen van aanvragende zorginstelling

 • Gegevens: Naam, functie, opleiding-/beoordelingsgegevens
 • Verzameldoel: Identificeren van de aanvrager; Advies geven aan de minister over het verstrekken van een vergunning ex Wafz; Contact opnemen met de aanvrager indien nadere informatie over de aanvraag vereist is om adequaat te kunnen adviseren; Uitvoeren inspecties in het kader van de vergunningverlening
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aanlevering is verplicht, namelijk: Artikel 2 Wet afbreking zwangerschap

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND