Verplichte meldingen inzake calamiteiten en geweld

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verplichte meldingen inzake calamiteiten en geweld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins
  Wettelijke verplichting
 • Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder, zijnde een medewerker van een zorgaanbieder

 • Gegevens: Naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Melding is een wettelijke verplichting, namelijk: artikel 11 Wkkgz (+ Uitvoeringsbesluit Wkkgz art. 8.1, 8.2, 8.3 en 8.6)

Verantwoordelijke bestuurder(s) en diens contactpersoon van zorgaanbieder(s) betrokken bij calamiteit / geweldsincident

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contact van andere zorgaanbieder(s) (ketenpartner) betrokken bij een calamiteit

 • Gegevens: Naam, adres, functie / type zorgaanbieder, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Commissielid /-leden die een calamiteit / geweldsincident onderzoekt / onderzoeken

 • Gegevens: Naam, functie, relatie tot zorgaanbieder betrokken bij calamiteit / geweldsincident (intern of extern), overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zorgverlener(s) betrokken bij een calamiteit

 • Gegevens: Naam, adres, functie, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BIG-gegevens, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Betrokkene(n) bij een geweldsincident, zijnde een patiënt / cliënt (vermeende dader en / of slachtoffer)

 • Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Betrokkene(n) bij een geweldsincident, zijnde een medewerker van een zorgaanbieder (vermeende dader)

 • Gegevens: Naam, adres, functie, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BIG-gegevens, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Patiënt(en) / cliënt(en) betrokken bij een calamiteit

 • Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Familielid /-leden, nabestaande(n), mantelzorger(s) en / of (wettelijke) vertegenwoordiger(s) van patiënt / cliënt

 • Gegevens: Relatie tot patiënt / cliënt, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Advocaat en andere belangenbehartiger(s) van patiënt / cliënt of zorgaanbieder

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene of patiënt / cliënt
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe deskundige(n) ingeschakeld door verantwoordelijk bestuurder van zorgaanbieder

 • Gegevens: Naam, functie, naam werkgever, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Melder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe experts ingeschakeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding; Communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerker(s) van andere betrokken (overheids)instanties waarmee de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samenwerkt

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Registreren en onderzoeken van de melding, communicatie met betrokkenen instanties en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Openbaar Ministerie / Politie
 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND