Verwerking contactgegevens leveranciers postregistratiesysteem Marjolein (VWS)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerking contactgegevens leveranciers postregistratiesysteem Marjolein (VWS) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verwerkingen van voor communicatuie benodigde gegevens van leveranciers in het postregistratiesysteem Marjolein van VWS ten behoeve van de uitvoering en vastleggen van van opdrachten in opdracht van de RVS en het CEG. Het betreft o.a. offerteaanvragen, offertes en offertebevestigingen van leveranciers.
Betreft een bedrijfsvoeringproces, postregistratie.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Zakelijk adres bedrijf te weten naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Naam en functie contactpersoon van het betreffende bedrijf. De IBAN en BIC code van het bedrijf voor uitbetaling van de facturen.

  • Gegevens: Zakelijk adres bedrijf te weten naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Naam en functie contactpersoon van het betreffende bedrijf. De IBAN en BIC code van het bedrijf voor uitbetaling van de facturen.
  • Verzameldoel: Verwerkingen van voor communicatuie benodigde gegevens van leveranciers in het postregistratiesysteem Marjolein van VWS ten behoeve van de uitvoering en vastleggen van van opdrachten in opdracht van de RVS en het CEG. Het betreft o.a. offerteaanvragen, offertes en offertebevestigingen van leveranciers.
  • Bewaartermijn: Wettelijke bewaartermijn van financiele stukken.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Opdracht kan niet verstrekt worden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Algemeen secretaris RVS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (OBP)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND