Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de vergewisplicht

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de vergewisplicht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het verstrekken van informatie op basis van artikel 8.28 Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan de zorgaanbieder die zich vergewist in verband met zijn verplichting uit artikel 4 Wkkgz
  Taak van algemeen belang
 • Controleren of zorgverlener in het Europese waarschuwingssysteem IMI staat
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvrager

 • Gegevens: Aanhef, naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Eventuele vragen en om aan te refereren richting verantwoordelijk bestuurder en of een aantekening van zorgverlener (sollicitant) bekend is
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Verantwoordelijk bestuurder

 • Gegevens: E-mailadres
 • Verzameldoel: Versturen ontvangstbevestiging
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Aanvrager
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zorgverlener (sollicitant)

 • Gegevens: Aanhef, naam, geboortedatum, te vervullen functie, nummer BIG-registratie (indien van toepassing), gegevens of de zorgverlener buiten Nederland, elders in de EU, werkzaam is geweest, uitkomst controle of zorgverlener in IMI staat, aantekening of zorgverlener bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekend staat als risico voor de zorg
 • Verzameldoel: Teneinde te toetsen of de zorgverlener bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekend staat als risico voor de zorg dan wel in IMI staat
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Aanvrager, IMI, Work Process Manager (Aurea CRM)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Aanvrager

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND