Verwerking van persoonsgegevens voor de uitleenadministratie van boeken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerking van persoonsgegevens voor de uitleenadministratie van boeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De verwerking geschiedt slechts voor het uitlenen van boeken aan medewerkers.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van de directie WJZ noteren hun voornaam en datum waarop men een boek leent op een uitleenkaartje.

  • Gegevens: Voornamen
  • Verzameldoel: Bijhouden van de uitleenadministratie van juridische boeken.
  • Bewaartermijn: Zolang de uitleentermijn loopt. Bij inlevering van het geleende boek streept men de eigen naam door.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De verantwoordelijke/beheerder van de juridische bibliotheek

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (WJZ)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND